Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 535381
Title Onderzoek naar de waterhuishouding in het bijzonder het waterverbruik bij een teelt van stooktomaten in 1977
Author(s) Graaf, R. de
Source Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern verslag / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 36) - 34
Department(s) Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
Publication type Research report
Publication year 1978
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.