Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535514
Title Literatuurstudie effect hoge CO2-concentratie op pootgoedkwaliteit
Author(s) Oostewechel, R.J.A.; Woltering, E.J.; Montsma, P.M.
Source Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1797) - ISBN 9789463432528 - 18
Department(s) FBR Post Harvest Technology
PE&RC
Fresh, Food & Chains
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Dit rapport is opgesteld op verzoek van en gefinancierd door brancheorganisatie akkerbouw (bo) Financiering heeft plaatsgevonden uit overgedragen middelen van het voormalig Productschap Akkerbouw.Deze literatuurstudie is onafhankelijk uitgevoerd en heeft plaats gevonden om te onderzoeken in hoeverre de invloed van CO2-gehaltes (oplopende ppm-waarden en tijd van blootstelling) op de kwaliteit (met name kiemkracht) van pootaardappelen is onderzocht en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken om daarmee een bijdrage leveren aan de formulering van onderzoek wensen ten aanzien van oplossingen voor collectieve vraagstukken voor Nederlandse akkerbouw ketens. De resultaten van deze studie zullen vrij te verspreiden zijn.Algemeen is er een hypothese dat een hoog CO2-gehalte tijdens de bewaring van pootgoed, nadelige gevolgen zou kunnen hebben in de nateelt (opkomst, stengelaantal, opbrengst).Uit literatuuronderzoek lijkt dit niet het geval te zijn bij CO2-waarden tijdens de bewaring tot 4.300 ppm (bij veel rassen zelfs niet tot 10.000 ppm).Er kan echter ook worden gekeken naar mogelijke positieve effecten van een verhoogd CO2-gehalte tijdens (de laatste fase van) bewaring op het verbreken van de kiemrust of het verbeteren van kieming.Voor de Nederlandse primaire akkerbouwsector en gerelateerde ketenpartijen is kennis over het effect van CO2-waarden van belang om mogelijk de kwaliteit van pootgoed te beïnvloeden via het beïnvloeden van het tijdstip van kieming (zowel vervroeging als verlating) en mogelijk dekiemkracht en vitaliteit van pootgoed.Dit biedt kansen voor exporteurs naar gebieden waar geplant moet worden op het moment dat kiemrust van veel rassen die in Nederland zijn geteeld nog nauwelijks is gebroken (bijvoorbeeld de Sahel zone in Afrika). Mogelijk biedt het tevens kansen voor een verbeterde prestatie van geleverd pootgoed in de consumptieteelt indien via CO2 toediening in bepaalde concentraties en tijdsduur, gestuurd kan worden op aantal kiemen en/of de kracht van kiemen op het moment van poten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.