Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535595
Title Parttime groepshuisvesting van voedsters, pilotonderzoek
Author(s) Rommers, J.M.; Greef, K.H. de
Source Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 8 - 11.
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
LR - Animal Breeding & Genomics
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Keyword(s) parttime - groepshuisvesting - voedsters - parkhuisvesting
Abstract In een vijftal pilots, waarin voedsters parttime in groepen zijn gehouden, zijn
op kleine schaal verschillende hokindelingen getest om te komen tot een
hokconcept dat geen ernstige huidbeschadigingen geeft bij de voedsters.
Het combipark zonder nestkastafscheidingen leek gunstig te werken op het
aantal beschadigingen. Inmiddels loopt een grotere proef waarin de eerste
resultaten aangeven dat ook de meest gunstige layout (zonder nestkastafscheidingen) nog steeds enkele procenten voedsters met wonden geeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.