Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 535750
Title Waardering verpachte landbouwgrond : Onderzoek op basis van kadastrale transactiegegevens en een enquête
Author(s) Kuiper, Paul Peter; Voskuilen, Martien
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-042) - 43
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2018
Availibility Full text available from 2019-03-20
Abstract De waardering van verpachte landbouwgrond is van belang voor de belastingaangifte in box 3 van deinkomstenbelasting. Voor landbouwgrond uitgegeven via reguliere pacht met een verwachte looptijd van meer dan 20 jaar geldt een normwaardering van 50% van de vrije waarde. De zittende pachters hebben in de periode 2012-2016 de door hun regulier gepachte grond gekocht tegen gemiddeld 71%van de prijs van onverpachte grond. De jaargemiddelden tonen een bandbreedte van 66% tot 75%.Deskundigen schatten het aandeel op gemiddeld 60%.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.