Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535750
Title Waardering verpachte landbouwgrond : Onderzoek op basis van kadastrale transactiegegevens en een enquête
Author(s) Kuiper, Paul Peter; Voskuilen, Martien
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-042) - 43
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2018
Availibility Full text available from 2019-03-20
Abstract De waardering van verpachte landbouwgrond is van belang voor de belastingaangifte in box 3 van deinkomstenbelasting. Voor landbouwgrond uitgegeven via reguliere pacht met een verwachte looptijd van meer dan 20 jaar geldt een normwaardering van 50% van de vrije waarde. De zittende pachters hebben in de periode 2012-2016 de door hun regulier gepachte grond gekocht tegen gemiddeld 71%van de prijs van onverpachte grond. De jaargemiddelden tonen een bandbreedte van 66% tot 75%.Deskundigen schatten het aandeel op gemiddeld 60%.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.