Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 535913
Title Groninger Blaarkop
Author(s) Haas, Y. de; Hoving, A.H.; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T.; Bohte-Wilhelmus, D.I.; Sulkers, H.; Hiemstra, S.J.
Source Wageningen UR - 8 p.
Department(s) LR - Backoffice
WIAS
LR - Animal Breeding & Genomics
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) cattle - cattle husbandry - cattle farming - breeds - groningen white headed
Categories Cattle
Abstract De Groninger Blaarkop is een oud Nederlands ras waarvan de eerste beschrijvingen dateren uit de 14e eeuw. Vanaf de Middeleeuwen worden de dieren op schilderijen weergegeven, met zowel rode als zwarte blaarkoppen. Ook de witkop, zonder aftekeningen op de kop, kwam regelmatig voor. In de provincie Groningen bestond aan het begin van de 20e eeuw de veestapel voor 90% uit Blaarkoppen. Behalve in Groningen fokte men de dieren in Zuid-Holland rondom Leiden en de rijnstreek van Utrecht. Ook in het buitenland komen runderen voor met de typische blaarkoptekening, namelijk in de Oekraïne en in bepaalde streken van Afrika en Azië. In Engeland zou door kruisingen met witkoppen uit Nederland in de 17e eeuw de Hereford zijn typische witte kop hebben verkregen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.