Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 536119
Title Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : Deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk
Author(s) Melse, R.W.; Nijeboer, G.M.; Ogink, N.W.M.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1082) - 29
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In deze studie is middels een steekproef in Noord-Brabant en Gelderland in de praktijk op 48 varkensbedrijven het geurverwijderingsrendement van een luchtwasser bepaald. De steekproef omvatte zowel chemische, combi- als biologische wassers. Daarnaast zijn indicatieve metingen van de ammoniakverwijdering uitgevoerd en is een aantal procesparameters bepaald. Uit de studie blijkt dat de prestatieniveaus van de onderzochte chemische en biologische wassers dicht in de buurt van de Rgv- en Rav-reductieniveaus liggen, maar dat het prestatieniveau van de combi-wassers aanzienlijk lager is dan het Rgv- en Rav-reductieniveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.