Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 536273
Title Op weg naar de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel : Een routekaart om te sturen op de maatschappelijke effecten van voedsel
Author(s) Groot Ruiz, Adrian de; Baltussen, Willy; Adelhart Toorop, Renier de; Elzen, Floor van den; Janssen, Bas; Keeken, Roland van; Logatcheva, Katja; Martinius, Evelijn; Ponsioen, Tommie
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-016) - ISBN 9789463437677 - 85
Department(s) LEI Consumer and Chain
LEI Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2018
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.