Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 536294
Title Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat
Author(s) Bartholomeus, R.; Hack- ten Broeke, M.; Heinen, M.; Mulder, H.M.; Kros, J.; Ruijtenberg, R.E.; Runhaar, H.; Witte, J.P.M.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 35 (2018)1. - ISSN 0169-6300 - p. 14 - 23.
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
WIMEK
Alterra - Sustainable soil management
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbrengsten en natuurdoelen. Daarom zijn er nu twee systemen in ontwikkeling die dat, zo goed mogelijk, wel doen: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur. Beide kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van schade aan landbouw en natuur, maar ook voor het optimaliseren van de waterhuishouding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.