Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 536295
Title Beekherstel door kleinschalige maatregelen
Author(s) Verdonschot, R.C.M.; Brugmans, B.T.M.J.; Veldhuis, M.; Verdonschot, P.F.M.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 2018 (2018)1. - ISSN 0169-6300 - p. 50 - 57.
Department(s) Water and Food
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit artikel beschrijven we welke kleinschalige maatregelen worden toegepast in Nederland en gaan we in op aandachtspunten en uitdagingen voor het optimaal inzetten ervan. Aan de hand van het herstel van de Leuvenumse Beek wordt geïllustreerd hoe deze nieuwe aanpak kan leiden tot integraal beekherstel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.