Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 536297
Title Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen
Author(s) Delsman, J.R.; Reinhard, A.J.; Winkel, T. te; Loon, A.H. van; Boekel, E.M.P.M. van; Bartholomeus, R.P.; Massop, H.T.L.; Mulder, H.M.; Polman, N.B.P.; Schasfoort, F.E.; Jeuken, A.B.M.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 2018 (2018)1. - ISSN 0169-6300 - p. 66 - 73.
Department(s) LEI Green Economy and Landuse
WASS
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Alterra - Sustainable soil management
Alterra - Soil, water and land use
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke kosten. De Regioscan Zoetwatermaatregelen geeft ruimtelijk inzicht in de rendabiliteit van maatregelen voor agrariërs, en effecten op gebiedsniveau. Het instrument ondersteunt hiermee de dialoog tussen waterbeheerder en boer. Vooralsnog lijken baten van kleinschalige zoetwatermaatregelen alleen in specifieke gebieden op te wegen tegen de kosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.