Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537086
Title Het belang van een cultuurtechnische studie voor de vorming van den wetenschappelijken landbouwkundige
Author(s) Kempees, E.J.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 7, [verh. 1]) - 19
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1914
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.