Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537099
Title Het onderwijs in de cultuurtechniek aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin-, en Boschbouwschool en het belang daarvan voor den tropischen landbouw
Author(s) Haringhuizen, J.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 11, [verh. 7]) - 22
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1916
Keyword(s) landbouw - land - landinrichting - ontginning - tropen - agriculture - land development - reclamation - tropics
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.