Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537101
Title Bijdrage tot de kennis der zoogenaamde physiologisch zure en alkalische zouten en hun beteekenis voor de verklaring der "bodemziekten"
Author(s) Aberson, J.H.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 11, [verh. 1]) - 108
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1916
Keyword(s) bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - soil chemistry - soil fertility
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.