Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537115
Title Verslag van de lotgevallen der Rijks Hoogere Land-. Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen : gedurende den cursus 1916/1917 bij de overdracht van het directeurschap uitgebracht op den 28sten september 1917
Author(s) Berkhout, A.H.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 13, [verh. 2])
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1918
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.