Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537124
Title De strijd om het bestaan in het proces der evolutie van de levende organismen
Author(s) Pitsch, O.
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 10, [verh. 2])
Department(s) Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
Publication type Research report
Publication year 1916
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.