Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 537167
Title Verslag van de werkzaamheden van de rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst, consulentschap 's-Gravenhage, verricht in het kader van de door het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen georganiseerde proefzendingen druiven, 1950
Author(s) Zande, R. van de; Kruyk, P.A.
Source Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 9
Department(s) Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1950
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.