Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537609
Title Visie van professionals: burgerparticipatie binnen Health Impact Assessment
Author(s) Verdonschot, Angeliek; Wagemakers, Annemarie; Broeder, Lea Den
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (2018). - ISSN 1388-7491 - 9 p.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-018-0138-x
Department(s) Strategic Communication
WASS
Health and Society
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Burgerparticipatie is een actiepunt op veel gemeentelijke beleidsagenda’s. In het kader van integraal gezondheidsbeleid en de nieuwe Omgevingswet wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Om deze reden is de perceptie van professionals met betrekking tot burgerparticipatie binnen Health Impact Assessment [HIA] onderzocht. Hiertoe zijn individuele interviews met zeven professionals en drie focusgroepgesprekken met twintig professionals
gehouden die actief zijn op het gebied van HIA en geworven zijn via het netwerk van het RIVM. De professionals vinden het huidige niveau van burgerparticipatie
te laag en willen burgers meer, en in een vroeg stadium, betrekken bij HIA in Nederland. Burgerparticipatie in HIA zorgt voor een groter draagvlak voor (toekomstig) beleid en draagt bij aan kennis ten behoeve van integraal gezondheidsbeleid. De vraag hoe burgerparticipatie in HIA praktisch moet worden uitgevoerd blijft deels onbeantwoord. Twijfels over de kennis en de capaciteiten van burgers spelen hierbij een grote rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.