Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537634
Title Waarom is het behoud van oude koeienrassen belangrijk?
Author(s) Meerburg, B.G.
Source Wageningen : Livestock Stories blog, Wageningen University & Research
Department(s) LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2017
About Het behoud van ons levend erfgoed is belangrijk. Diversiteit tussen en binnen rassen landbouwhuisdieren -een brede genetische basis- is essentieel om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in veehouderijsystemen, markt of milieu of om op terug te kunnen vallen wanneer zich genetische problemen voordoen. Bovendien zijn de van oorsprong Nederlandse rassen landbouwhuisdieren een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed. Dit benadrukte Pijbes ook nadrukkelijk in het interview in De Wereld Draait Door. Binnen Wageningen University & Research werkt het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) hard aan dit thema door het geven van beleidsondersteuning, moleculair genetisch onderzoek en het beheren van de genenbank. Hierbij vindt ook nauwe samenwerking plaats met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, die onder meer fokkers van de zeldzame rassen vertegenwoordigt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.