Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537649
Title Organische Veenbasis
Author(s) Delft, Bas van; Akker, Jan van den; Hendriks, Rob
Source Organische Veenbasis, Kennisblad Veldwerkplaats, 2018-03-27, Cora de Leeuw, http://edepot.wur.nl/448539
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Alterra - Sustainable soil management
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About De veenbasis is een (zeer) slecht doorlatende laag in hoogvenen tussen het bovenliggende veenpakket en het onderliggende zand. Deze laag kan bestaan uit mineraal of organisch materiaal en voorkómt dat (te veel) veenwater in de zandbodem wegzakt. In het Wierdense Veld heeft de veenbodem een organische veenbasis. OBN-onderzoek naar het functioneren daarvan heeft uitgewezen dat uitdroging van het veen voorkomen moet worden en dat de veenbasis van boven met water verzadigd moet blijven om scheurvorming, luchttoetreding en afbraak te voorkomen. Maatregelen moeten er op gericht zijn om de freatische grondwaterstand in het veen hoog te houden, zodat de veenbasis niet uitdroogt. Eventuele “gaten” in de veenbasis moeten zo veel mogelijk gedicht worden. Ook helpt het verhogen van de stijghoogte in de zandondergrond om de infiltratie via de gaten in de veenbasis zoveel mogelijk te beperken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.