Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 537700
Title Basisregistratie Ondergrond (BRO) actualisatie bodemkaart : Herkatering westelijk veengebied Waterschap Drents Overijsselse Delta
Author(s) Vries, Folkert de; Brouwer, Fokke; Walvoort, Dennis
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2887) - 27
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Voor het beheer van veengebieden is het van belang om inzicht te hebben in de veendiktes. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een veendiktekaart voor het westelijk veengebied in Waterschap Drents Overijsselse Delta en een geactualiseerde bodemkaart, schaal 1 : 50 000, van dit veengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.