Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 538507
Title Effecten van het verzurings- en ammoniakbeleid
Author(s) Kros, H.; Vries, W. de; Pul, A. van; Wattel-Koekkoek, E.; Wichink Kruit, R.; Herk, K. van; Frumau, A.
Source V-focus 15 (2018)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 29.
Department(s) WIMEK
Alterra - Sustainable soil management
Environmental Systems Analysis Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract In dit artikel wordt een samenvattend overzicht gegeven van een reeks van drie artikelen die in aansluitende uitgaven van V-focus verschijnen. Hierbij is over de periode 1990-2015 gekeken naar de trends in emissie en depositie van ammoniak (te verschijnen in juli), de bijbehorende trends van ammonium en nitraat in bodemvocht en grondwater in natuurgebieden (te verschijnen in september) en trends in korstmossen (te verschijnen in november)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.