Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 538576
Title Insektenaantastingen op populier en wilg in 1983
Author(s) Moraal, L.G.
Source Populier (1983)3. - ISSN 0166-7491 - p. 74 - 75.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1983
Keyword(s) bosschade - bosbouw - insectenplagen - insecten - bomen - populus - salix - forest damage - forestry - insect pests - insects - trees
Abstract Verslag van waarnemingen door een netwerk van 150 vrijwillige waarnemers, met een uiteenzetting van de levenswijze van de cambiummineervlieg
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.