Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538578
Title De invloed van lage bemestingsgiften op de botanische samenstelling van grasland onder gebruiksbeperkingen
Author(s) Oomes, M.J.M.
Source Bosbouwvoorlichting (1983)6. - ISSN 0166-8986 - p. 5 - 8.
Department(s) Centre for Agrobiological Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1983
Keyword(s) kunstmeststoffen - flora - graslanden - mest - plantengeografie - plantenvoeding - fertilizers - grasslands - manures - phytogeography - plant nutrition
Abstract Over de vraag in hoeverre de huidige agrarische bedrijfsvoering nog een bijdrage kan leveren aan het natuur- en landschapsbeheer. Een belangrijke vraag in dit verband is welke mestgift toelaatbaar is als het graslandgebruik tot doel heeft de botanische en/of landschappelijke waarde te behouden of te vergroten. Gegevens van proeven met bijzondere vegetaties en ten behoeve van het produktieonderzoek zijn vermeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.