Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538582
Title Zouttolerantie van populieren en wilgen
Author(s) Burg, J. van den
Source Populier (1984)2. - ISSN 0166-7491 - p. 42 - 47.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1984
Keyword(s) soortenkeuze - controle - bosbouw - ijs - zout - zouten (activiteit) - selectie - sneeuw - bomen - populus - salix - choice of species - control - forestry - ice - salt - salting - selection - snow - trees
Abstract De volgende aspekten zijn mede aan de hand van tabellen en grafieken uiteengezet: wat zoutschade inhoudt en waar het optreedt; het belang van zoutonderzoek; zoutschadeverschijnselen en gevolgen van zoutschade; methoden om zoutschade vast te stellen; tolerantie van populieren en wilgen tegen zout in straat- en wegbeplantingen, alsook tegen brak en zout grondwater. Zowel over de invloed van zout op de groei van populieren en wilgen, alsook over de aanplantmogelijkheden is nog weinig informatie voorhanden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.