Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538583
Title Waarnemingen over de ijzer- en mangaanvoorziening van populieren en wilgen
Author(s) Burg, J. van den
Source Populier (1984)4. - ISSN 0166-7491 - p. 65 - 72.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1984
Keyword(s) as - chelaten - elementen - kunstmeststoffen - bosschade - bosbouw - beschadigingen - ijzer - mineraalgehalte - mangaan - voedingsstoffentekorten - voedingsstoffen - planten - behoeften - bodemvruchtbaarheid - sporenelementen - bomen - ash - chelates - elements - fertilizers - forest damage - forestry - injuries - iron - mineral content - manganese - nutrient deficiencies - nutrients - plants - requirements - soil fertility - trace elements - trees
Abstract Het optreden van verschijnselen van ijzergebrek en mangaangebrek bij populieren en wilgen, gebaseerd op waarnemingen gedurende de laatste dertig jaar wordt besproken. De gegevens over ijzer- en mangaangehalten van het blad zijn in tabelvorm weergegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.