Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 538592
Title De groei van Euramerikaanse populier en het stikstofgehalte van de organische stof in de bodem
Author(s) Burg, J. van den
Source Populier (1977)3. - ISSN 0166-7491 - p. 55 - 58.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1977
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.