Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538624
Title Bodemeisen van Leuce-populieren = Soil requirements of Leuce poplars
Author(s) Burg, J. van den
Source Populier (1987)4. - ISSN 0166-7491 - p. 73 - 78.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1987
Keyword(s) bosbouw - bomen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - plant-water relaties - droogteresistentie - bodemchemie - bodemaciditeit - verzuring - beluchting - voedingsstoffenopname (planten) - bodem ph - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - forestry - trees - soil fertility - nutrients - plant water relations - drought resistance - soil chemistry - soil acidity - acidification - aeration - nutrient uptake - soil ph - minerals - ash - plants - mineral content
Abstract In de literatuur is een aantal gegevens en uitspraken te vinden over de eisen die door soorten van de sectie Leuce van het geslacht Populus worden gesteld aan de bodem. Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland heeft aan deze soorten beperkte aandacht besteed. De, vaak slechts kwalitatief te omschrijven, eisen aan de groeiplaats, de watervoorziening, de bodemvruchtbaarheid en de pH, zijn hier samengevat. Tevens is een overzicht gegeven van het bemestingsonderzoek, het bladanalytische onderzoek en de toepassing van de bladanalyse
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.