Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 538675
Title Catalogus der geologische en agrogeologische verzamelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
Author(s) Baren, J. van
Source Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 27, verh. 8) - 152
Department(s) Landbouwhogeschool Wageningen
Publication type Research report
Publication year 1924
Keyword(s) geologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - gebouwen - uitrusting - verzamelingen - museumexemplaren - lesmaterialen - musea - nederland - aardwetenschappen - veluwe - gelderland - geology - agricultural colleges - universities - higher education - buildings - equipment - collections - museum specimens - teaching materials - museums - netherlands - earth sciences
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.