Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538929
Title Klimaatverandering en kwelders: verdrinken of verjongen?
Author(s) Vader, Lotte; Kuiters, A.T.
Source In: Buigen of barsten / Schaminée, Joop, Janssen, John, Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige monografieën 7) - ISBN 9789050116602 - p. 96 - 123.
Department(s) PE&RC
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2018
About Er zijn meer en meer aanwijzingen dat als de snelheid van de zeespiegelstijging toeneemt, de kwelder zich ook sneller ophoogt. Dit heeft te maken met terugkoppelingsmechanismen, waarbij de kweldervegetatie een cruciale rol speelt. In dit hoofdstuk worden deze veerkracht van kwelders belicht op drie schaalniveaus: wereldwijd, nationaal in het Waddengebied en lokaal op Ameland. We stellen ons telkens de vraag of de kwelders bestand zijn tegen de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.