Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 538937
Title Werkwijze toezicht zuiveringsplicht vertraagd, onderzoek loopt door: accent op kennisoverdracht en gebiedsgerichte implementatie
Author(s) Beerling, Ellen
Source Werkwijze toezicht zuiveringsplicht vertraagd, onderzoek loopt door: accent op kennisoverdracht en gebiedsgerichte implementatie, Onder Glas, jrg. 15, nr. 1, p. 6-7, 2018-01-15, Jan van Staalduinen, http://edepot.wur.nl/442937
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid Bodem en Water
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About Sinds 1 januari geldt er een zuiveringsplicht voor restwater van glastuinbouwbedrijven. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven met grondgebonden teelten en ondersteunend glas. Ellen Beerling van Wageningen University & Research, Guus Meis en Margreet Schoenmakers van LTO Glaskracht Nederland blikken terug en geven een update van het waterdossier. Wat komt er op de telers af en hoe is het gesteld met de werkwijze voor toezicht en handhaving?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.