Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539641
Title Nieuwe methoden voor bestrijding vanbodemplagen in de glastuinbouw. Deel 1: Biologie en bestrijding van Lyprauta sp. /
Author(s) Kruidhof, Marjolein; Woelke, Joop; Vijverberg, Ruben; Català-Senent, Laura; Vijverberg, Roland
Source Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport WPR-784) - 54
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid Bodem en Water
WUR GTB Algemeen
Publication type Research report
Publication year 2018
Availibility Full text available from 2019-08-29
Abstract In de teelt van Phalaenopsis orchideeën wordt belangrijke schade veroorzaakt door zogenaamde ‘potwormen’, feitelijk muggenlarven van de familie Keroplatidae (langhoornmuggen). Deze larven, welke zich in het substraat bevinden, prederen in eerste instantie op bodemorganismen. Ze veroorzaken echter ook vraatschade aan wortelpunten, wat leidt tot een algehele groeivertraging. Zelfs bij lage aantallen langhoornmug larven - meestal zit er maar één larve in een pot - wordt de schadedrempel al overschreden door het relatief lage aantal wortels van Phalaenopsis. In dit rapport is het onderzoek beschreven naar a) de biologie van langhoornmuggen, met name naar Lyprauta cambria, en b) verschillende manieren om L. cambria te bestrijden, en/of ervoor te zorgen dat de larven minder schade berokkenen aan de wortelpunten van Phalaenopsis---In the cultivation of Phalaenopsis orchids important damage is caused by so-called ‘potworms’, which in reality are the larvae of the Keroplatidae family (fungus gnats). These larvae live in the substrate, and primarily predate on soil-dwelling organisms. However, they also cause feeding damage to the root tips, leading to a reduction in overall plant growth. Even at low Keroplatidae density – mostly only a single larva per pot is present – the damage threshold is often exceeded in Phalaenopsis because of its relatively low number of roots. In this report research addressing a) the biology of Keroplatidae larvae, with special focus on Lyprauta cambria, and b) different ways to control L. cambria, and/or reduce the damage that the larvae cause to the root tips of Phalaenopsis is described
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.