Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 539754
Title Efficiënter en nauwkeuriger sturen door meten fotosynthesesnelheid: monitoring fotosynthese is (bijna) klaar voor de praktijk
Author(s) Dieleman, Anja
Source Efficiënter en nauwkeuriger sturen door meten fotosynthesesnelheid: monitoring fotosynthese is (bijna) klaar voor de praktijk, Onder Glas, jrg. 15, nr. 4, p. 22-23, 2018-03-15, Jan van Staalduinen, http://edepot.wur.nl/450339
Department(s) PE&RC
WUR GTB Algemeen
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About In de afgelopen jaren beproefden Wageningen University & Research en private partijen enkele methoden om de fotosyntheseactiviteit van gewassen real time te volgen. Inzicht daarin maakt een efficiëntere en nauwkeuriger teeltsturing mogelijk en biedt zicht op energiebesparing, productieverhoging en kwaliteitsverbetering. De eerste praktijkbedrijven doen al ervaring op met een methode die perspectief lijkt te bieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.