Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 539919
Title Begrazingsonderzoek in Nederland : samenhang, prioriteiten en samenwerking
Author(s) Wieren, S.E. van; Bokdam, Jan; Prins, F.W.
Source 's-Gravenhage : NRLO (NRLO-Rapport nr. 89/31) - 43
Department(s) Nature Conservation Department
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) landbouw - landbouw bedrijven - bosbouw - begrazing - bedrijfsvoering - nationale parken - natuurbescherming - natuurreservaten - nederland - beleid - onderzoek - silvopastorale systemen - bosweiden - agrarisch natuurbeheer - agriculture - farming - forestry - grazing - management - national parks - nature conservation - nature reserves - netherlands - policy - research - silvopastoral systems - woodland grasslands - agri-environment schemes
Abstract Ten behoeve van een optimale planning van het begrazingsonderzoek wordt: - een overzicht gegeven van het lopende en recent afgesloten begrazingsonderzoek; - een analyse gegeven van de hiaten in de huidige kennis en worden prioriteiten aangeduid voor toekomstig onderzoek; - de mogelijkheid onderzocht tot verbetering van de organisatie van het begrazingsonderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.