Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 540628
Title Plaatsspecifieke K-bemesting op basis van een Veris-scan organische stof kaart : Veld- en pottenproef analyse op de relatie tussen K-advies en organische stofgehalte, Resultaten 2014: Praktijkwerken 4a2 pH en N/K effect op opbrengstoptimalisatie, 4a5 pH en N/K opbrengstoptimalisatie zetmeelaardappel
Author(s) Schans, D.A. van der; Berg, W. van den; Russchen, H.J.; Booij, J.A.; Geel, W.C.A. van
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 694) - 43 p.
Department(s) Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2015
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.