Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 540685
Title Verdiepen in warmer water: een modelstudie naar watertemperaturen en het effect van diepte
Author(s) Wilschut, L.; Jacobs, C.; Vrouwe, A.; Heideveld, M.; Kluck, J.
Source H2O online (2018). - 12
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract ‘s Zomers zullen steeds vaker langere periodes van hitte gaan optreden. Wat heeft dit voor effect op de lokale watertemperatuur? En heeft het zin om waterpartijen te verdiepen? Met de Cool Water Tool is geprobeerd modelmatig greep te krijgen op deze vragen. De resultaten laten zien dat de watertemperaturen met klimaatverandering toenemen. Lokaal verdiepen heeft weinig effect op de gemiddelde watertemperatuur. Daarentegen neemt de lengte van de maximale aaneengesloten periode met watertemperaturen hoger dan 20 graden fors toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.