Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 540709
Title Big data navigeren telers over paar jaar naar hun doelstellingen: 'Sla na 300 meter linksaf'
Author(s) Mourik, Simon van
Source Big data navigeren telers over paar jaar naar hun doelstellingen: 'Sla na 300 meter linksaf', Onder Glas, jrg. 15, nr. 4, p. 50-51, 2018-04-15, Jos Bezemer, http://edepot.wur.nl/450350
Department(s) Farm Technology Group
Publication type Media appearance
Publication year 2018
About Dankzij de verwevenheid met het internet en de komst van gewas- en klimaatsensoren komen voor de glastuinbouw big data beschikbaar. Het zijn enorme verzamelingen van gegevens die de teler kan gebruiken om bedrijfsaspecten als de gewasgroei of het energieverbruik te optimaliseren. Een consortium van bedrijven en organisaties werkt aan de rekenmodellen en de algoritmes die een alomvattend managementprogramma mogelijk moeten maken. “Zie het maar als een TomTom: de teler toetst een doelstelling in, het programma leidt hem daar naartoe.”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.