Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 540912
Title Vangsten, handel en consumptie van wolhandkrab in Nederland
Author(s) Zaalmink, Wim; Rijk, Piet
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-085) - 15
Department(s) LEI Innovation, Risk and Information Management
LEI Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2018
Availibility Full text available from 2019-09-05
Abstract De Chinese wolhandkrab is een exoot die veel in Nederlandse binnenwateren en rivieren voorkomt. In sommige gebieden is er een vangstverbod in verband met het voorkomen van dioxine en pcb’s in wolhandkrab. Een risicoanalyse met betrekking tot de consumptie van wolhandkrab in Nederland is noodzakelijk. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welk deel van de Nederlandse vangst in het binnenland wordt afgezet en geconsumeerd. Dit rapport beschrijft de aanlandingen en handelsstromen van wolhandkrab in Nederland. Van de 114 ton die in 2017 is aangeland wordt 85% geëxporteerd. Het in Nederland blijvende deel vindt vooral zijn weg naar Chinese restaurants en Chinese consumenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.