Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 541069
Title Feiten en cijfers vergroening GLB 2017
Author(s) Elbersen, Berien; Smidt, Rob; Doorn, Anne van
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2907) - 35
Department(s) Alterra - Earth informatics
Alterra - Spatial knowledge systems
Alterra - Biodiversity and policy
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Voorliggend rapport presenteert de uitkomsten van een monitoring van de vergroening voor het jaar 2017 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van gegevens die werden verzameld in samenwerking metRVO . De evaluatie laat zien hoe en door welke boeren maatregelen voor blijvend grasland, gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden entevens deequivalente maatregelenzijn opgepakt. D e resultatenwe rden geïnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening. In de analyse worden ook de resultaten uit de voorgaande monitoringsrapportage betrokken, zodat een beeld ontstaat wat de vergroening na drie jaar heeft opgeleverd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.