Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 541323
Title Steekmuggen in de Peelvenen
Author(s) Verdonschot, P.; Hesen, F.; Leijsen, J. van; Verheggen, L.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2018)142. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
Department(s) Water and Food
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract “Vernatting leidt tot een muggeneldorado”. Krantenberichten met dergelijke koppen kom je de laatste jaren vaak tegen. Vernatting van natuurgebieden of waterberging leidt bij omwonenden namelijk tot zorg over muggenoverlast. Zo ook rondom de Peelvenen op de grens van Limburg en Noord-Brabant waar de beheerder met maatregelen probeert om de sterke waterstandsschommelingen tussen winter en zomer te verminderen. De vraag is of er een direct verband is tussen vernatting en steekmuggen, en zo ja: hoe kunnen we die muggenoverlast voorkomen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.