Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 541350
Title Opbrengsttabellen Nederland 2018
Author(s) Jansen, Hans; Oosterbaan, Anne; Mohren, G.M.J.; Goudzwaard, L.; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, H.; Thomassen, E.A.H.; Schmidt, P.; Copini, P.
Source Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086868766 - 172
Department(s) Forest Ecology and Forest Management
Alterra - Nature and society
PE&RC
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In deze bundel zijn opbrengsttabellen van 15 boomsoorten opgenomen. In vergelijking met de tot nu toe geldende opbrengsttabellen uit 1996, bevat deze bundel meer soorten, meer dunningregimes, en zijn alle tabellen gebaseerd op Nederlandse meetgegevens. Voor 10 soorten zijn tabellen met zowel een matige als sterke dunning opgenomen. Voor de Japanse Lariks zijn twee regionale tabellen opgenomen. De populier heeft in deze bundel een tabel voor bomen in lijnbeplanting, naast de tabellen voor bos met diverse plantverbanden. Per soort is het rapport van de onderliggende studie weergegeven. Al deze studies volgden in grote lijnen de studie Groei en productie van douglas in Nederland. Becking's dunningproeven ontsloten. In vergelijking met de studies uit 1996, blijkt enerzijds de hoogtegroei per boniteit te verschillen (slechte boniteiten starten lager dan goede boniteiten, maar halen de groei later deels in). Anderzijds blijk de range tussen de beste en slechtste boniteit vaak ruimer dan in de eerdere studies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.