Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542216
Title Bezoekers open dag Proeftuin Randwijk beoordelen smaak en uiterlijk van vier nieuwe zomerappels
Author(s) Heiden, Alma van der; Ravesloot, M.B.M.; Bruine, J.A. de; Oostdijk, P.C.
Event Open dag Proeftuin Randwijk 2018, Randwijk, 2018-08-17/2018-08-17
Department(s) OT Team Fruit-Bomen
Publication type Poster (professional)
Publication year 2018
About Jaarlijks komen wereldwijd nieuwe appelkruisingen beschikbaar uit veredelingsprogramma’s. Binnen het cultuur & gebruikswaarde onderzoek (CGO ) vindt de eerste selectie plaats van appelrassen ten behoeve van vernieuwing en verbetering van het toekomstig assortiment. Hiervoor wordt het enthout van een kruising geïmporteerd, worden bomen opgekweekt en vervolgens getoetst onder Nederlandse klimaatcondities. Het onderzoek beoogt nieuwe appelrassen, die productief, smaakvol en goed bewaarbaar zijn, en die met een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden geproduceerd, in beeld te brengen voor de N ederlandse fruitteeltsector. Daarbij is de beleving van het uiterlijk en smaakvoorkeur van de consument van groot belang voor zorgvuldige en succesvolle marktintroducties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.