Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542239
Title Betekenis van greppel plas-dras als habitat voor weidevogelkuikens
Author(s) Visser, Tim; Melman, T.C.P.
Source De Levende Natuur 119 (2018)3. - ISSN 0024-1520 - p. 114 - 118.
Department(s) Animal Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Ontwatering in de agrarische bedrijfsvoering is één van de grootste hinderpalen voor het habitat van weidevogels. Zou het op kleine schaal creëren van vochtige/natte omstandigheden hiervoor een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van ‘greppel plas-dras’. Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek in de Eempolders naar het effect van greppel plas-dras op de kwaliteit van het grasland als foerageerhabitat voor weidevogelkuikens, aan de hand van de biomassa, openheid (doorwaadbaarheid) en structuurvariatie van de vegetatie, de insectenrijkdom en de mate waarin weidevogelgezinnen gebruik maken van percelen met een greppel plas-dras.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.