Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 542946
Title Over de zuren en basen in hooi, in normaal gras en in gras, dat aanleiding geeft tot haemoglobinurie (bloedwateren) of tot grastetanie (kopziekte) bij runderen
Author(s) Brouwer, E.
Source Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen dl. 51, verh. 4) - 22
Department(s) Laboratory of Animal Physiology
Publication type Research report
Publication year 1951
Keyword(s) rundveehouderij - rundveevoeding - hemoglobinurie - tetanie - rundveeziekten - weiden - begrazing - hooi - urine - mineralen - voersamenstelling - alkaliteit - zuur-base-evenwicht - voedingsstoornissen - cattle husbandry - cattle feeding - haemoglobinuria - tetany - cattle diseases - pastures - grazing - hay - minerals - feed formulation - alkalinity - acid base equilibrium - nutritional disorders
Abstract Eerder was een onderzoek ingesteld naar de minerale samenstelling van gras van haemoglobinurie-weiden bij Hooghalen. Dit geschiedde mede in verband met het feit, dat de urine van het aldaar grazende rundvee gedurende de zomer van 1950 veelal een zure reactie gaf. De minerale samenstelling van het gras werd vergeleken met die van gras en hooi van andere herkomst. Ondanks dat de urine zuur was, bleek het haemoglobinuriegras een niet onaanzienlijk base-overschot te bezitten. Het verschijnsel van zure urine kon dus nog niet verklaard worden. Daarentegen werd in de lage alkali-alkaliciteit AA een aannemelijke verklaring gevonden: bij het haemoglobinuriegras was de AA namelijk bijna zonder uitzondering aanmerkelijk lager dan bij de andere monsters. Uit het eerdere onderzoek bleek, dat er bij het gras verschuivingen en wijzigingen in de onderlinge verhoudingen der mineralen voorkomen. Dit werd nu nader onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.