Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543054
Title Veranderingen in de bodemvruchtbaarheid tijdens de vorming van tuinbouwgrond
Author(s) Boekel, P.; Dijk, H. van
Source Groningen : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid - 6
Department(s) Institute for Soil Fertility
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1964
Keyword(s) bouwland - tuinbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemgeschiktheid - arable land - horticulture - soil fertility - soil suitability
Abstract Door uitbreiding van het areaal en verplaatsing van bedrijven in de tuinbouw worden geregeld akkerbouw- en graslandpercelen voor de groenteteelt in gebruik genomen. In de praktijk is gebleken dat deze nieuwe gronden de eerste jaren na ingebruikneming nog niet geheel geschikt zijn voor de intensieve groenteteelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.