Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543187
Title Er is toekomst voor vleeskuikenouderdieren in Nederland
Author(s) Emous, R.A. van
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
Department(s) LR - Animal Nutrition
Publication type Brochure
Publication year 2018
About De vleeskuikenouderdierensector staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo willen de maatschappij en de overheid meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu. Binnen de sector is de verbetering van de diergezondheid en (re-) productie een speerpunt. Samen met de sector, de periferie en het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen University & Research in 2016 het project ‘Breeders In Balance’ opgestart om deze onderwerpen integraal te onderzoeken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.