Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543281
Title Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe : Expertbeoordeling en advies
Author(s) Wolf, Pieter de; Klompe, Koen; Hanegraaf, Marjoleine; Molendijk, Leendert; Vellinga, Theun
Source Lelystad : Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten WPR-773) - 32
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
WIAS
Livestock & Environment
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Samenwerking tussen akkerbouw- en melkveebedrijven komt veel voor in Drenthe, met name in de vorm van grondruil. De provincie heeft Wageningen UR gevraagd om een expertbeoordeling voor de volgende vraag: is deze huidige vorm van samenwerking duurzaam en waar is nog winst te halen? Daarbij werd specifiek aandacht gevraagd voor organische stof, nutriëntenefficiëntie, bodemgezondheid en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de beoordeling blijkt dat de huidige vorm van samenwerking qua duurzaamheid niet of nauwelijks afwijkt van de situatie zonder samenwerking. Op de verschillende duurzaamheidsthema’s is nog wel winst te behalen. Het is daarvoor nodig dat de samenwerkende bedrijven gezamenlijk een teelt- en bodemplan maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.