Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 543553
Title Een verzorgde lunch op de basisschool: wat kost dat en wat mag dat volgens ouders kosten?
Author(s) Dijkstra, S.C.; Rongen, Frédérique C.; Kleef, Ellen Van; Seidell, Jaap C.; Vingerhoeds, Monique H.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 96 (2018)6. - ISSN 1388-7491 - p. 234 - 237.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-018-0163-9
Department(s) FBR Consumer Science & Health
WASS
Marketing and Consumer Behaviour
VLAG
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2018
Abstract Kinderen in de basisschoolleeftijd eten te weinig groente, fruit en volkorenproducten. Melk en yoghurt worden steeds vaker vervangen door alternatieven met veel suiker [1]. Dit zien we ook terug in de lunchtrommels op
basisscholen: er zijn grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van broodtrommels tussen kinderen op school en tussen scholen onderling [2–4]. De invoering van het continurooster op steedsmeer basisscholen maakt de introductie van een verzorgde schoollunch mogelijk. Er zijn echter nog veel vragen over een verzorgde schoollunch in Nederland. Een daarvan is: wat
is de voorkeur van ouders? En daaraan gekoppeld de vragen: wat kost dat en wat zijn ouders bereid ervoor te betalen? Dit artikel geeft een beeld van de voorkeuren van ouders met betrekking tot een verzorgde schoollunch
en de kosten ervan, en van de betalingsbereidheid van ouders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.