Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 61140
Title Biologische bestrijding van plagen : planten zijn doe-het-zelvers (deel 2)
Author(s) Dicke, M.
Source Gewasbescherming 30 (1999)2. - ISSN 0166-6495 - p. 33 - 36.
Department(s) Laboratory of Entomology
EPS
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 1999
Keyword(s) gewasbescherming - biologische bestrijding - nuttige organismen - insecten - nuttige insecten - ecosystemen - ziekteresistentie - plaagresistentie - gastheerreeks - insect-plant relaties - plant protection - biological control - beneficial organisms - insects - beneficial insects - ecosystems - disease resistance - pest resistance - host range - insect plant relations
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Biologische bestrijding wordt gezien als noodzakelijk hulmiddel voor de plant bij de verdediging tegen natuurlijke vijanden. Onderzoek toont aan dat planten in staat zijn zich te verdedigen. Ze kunnen biologische bestrijders recruteren om zich tegen plaaginsecten te weren. Planten grijpen daarmee duidelijk in de relaties die er bestaan tussen plantenetende en insectenetende insecten en spelen daarmee een rol in de interacties die in ecosystemen bestaan. In dit verband komen in dit artikel de volgende onderwerpen aan de orde: 1) variatie en het belang van onderzoek naar het gedrag van insecteneters; 2) chemische informatie van planten in een voedselnetwerk; 3) het 'hoe' en 'waarom' van SOS-signalen van planten; 4) 'hard roepende' planten en biologische bestrijders met een keurmerk; 5) consequenties voor biologische bestrijding en waardplantresistentie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.