Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 63736
Title Basisboek communicatie en verandering
Author(s) Woerkum, C. van; Meegeren, P. van
Source Amsterdam : Boom - ISBN 9789053525364 - 395
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 1999
Keyword(s) communicatie - sociologie - niet-verbale communicatie - communication - sociology - nonverbal communication
Categories Communication Studies (General)
Abstract Het Basisboek Communicatie en Verandering gaat met name in op de rol van communicatie in het stimuleren van veranderingsprocessen. Veel sociale veranderingen komen voor een belangrijk deel via communicatie tot stand. Wie de samenleving gezonder, productiever of milieuvriendelijker wil maken, zal na moeten denken over de rol van communicatie. Daarbij kan communicatie opgevat worden als een instrument om bestaande innovaties of ideeën gemeengoed te maken. Maar communicatie kan ook gebruikt worden om tot betere innovaties of plannen te komen. Dit boek zal aan deze tweede, interactieve benadering ruime aandacht schenken. Aan de orde komt zowel de theorie over communicatie en verandering als de methodiek om verandering te bewerkstelligen (met een hoofdstuk over Internet) en de planning van communicatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.