Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 64336
Title Arme boeren en welgestelde buitenlui
Author(s) Hoog, C. de
Source Agora 16 (2000)5. - ISSN 1380-6319 - p. 31 - 33.
Department(s) Sociology of Consumption and Households
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Abstract Het gaat goed met het platteland. De dorpen en het buitengebied zijn aantrekkelijke woongebieden geworden voor welgestelden. De werkgelegenheid neemt hierdoor toe, de welvaart stijgt. Bedreigde kernen lijken zich te herstellen. Maar het gaat helemaal niet goed met de boeren en tuinders in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent van de agrarische gezinnen een inkomen uit het bedrijf heeft dat onder de armoedegrens ligt. Daarnaast blijkt dat tien procent van de agrarische gezinnen zegt niet of nauwelijks te kunnen rondkomen. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze armoede voor het platteland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.